Assessoria Fiscal Girona - ver aquesta pagina en Castellano Assessoria Fiscal Girona


Assessoria Fiscal Girona

Servei de gestió d'impostos per la seva empresa

En l'àrea de gestió fiscal per a empreses analitzem les obligacions fiscals i tributàries no només des del punt de vista fiscal, sinó també des de una visió integral basada en un profund coneixement de la realitat empresarial. En la nostra consultoria oferim solucions professionals, personalitzades i altament eficaces.

Entre d'altres, oferim els següents serveis d’assessoria fiscal per la seva empresa:

Detall dels serveis fiscals i assessorament:
• Resolució de consultes i dubtes sobre la gestió d’impostos que es pugui derivar del funcionament regular de l'activitat de la societat.
• Assessorament i Gestions Fiscals.
• Assessoria Tributària.
Inspeccions i representacions fiscals.
• Recursos i reclamacions.
• Terminis i ajornaments de pagament.
• Fiscalitat de Cooperatives I Associacions.
• Procediments d’apremi per Deutes amb Hisenda Pública i Seguretat Social.

En COMPTE10 ASSESSORS som experts en oferir serveis de gestoria fiscal.

Inspecció fiscal

Les petites empreses, particulars i autònoms, per les seves particularitats, necessiten d’especialistes quan estan sotmeses a una inspecció fiscal. Fer front a una inspecció fiscal requereix coneixements específics, més enllà de l'assessorament oportú que s'ha rebut fins ara.

En els darrers anys, l'augment en inspeccions tributàries ha estat significativa i la tendència segueix en augment. Des de la gestoria COMPTE10 ASSESSORS estem compromesos a una gestió rigorosa diària que simplifica aquestes situacions; però en cas d'inspecció, oferim suport integral en tota la l’actuació tributària des dels primers requeriments, fins a la conclusió del procediment. Per el nombre de clients hem adquirit experiència en aquest tipus de procés i sabem com podem ajudar-los.

Tenim experiència en diferents tipus d'inspeccions fiscals, com les que afecten als següents impostos:
• Impost de societats.
• Impost sobre la renda de les persones físiques.
• Impost sobre el valor afegit .

Gestió d’impostos

Assessorament fiscal i gestió fiscal

En COMPTE10 ASSESSORS, a través de l'àrea fiscal i financera, ens ocupem de la gestió dels impostos per el compliment de totes les obligacions formals en la matèria fiscal que te l´empresa . Podem presentar declaracions tributàries corresponents a totes les administracions i règims.

En la gestoria fiscal COMPTE10 ASSESSORS, ens ocupem de:
• Confecció de les declaracions periòdiques d'IVA (model 303) i IRPF (model de 111, 115, 130).
• Confecció de resums anuals de l'IVA (model 390) i IRPF (model de 180, 190).
• Elaboració de les declaracions informatives (model 347 i 349).
• Confecció de la declaració de l’Impost de societats (Model 200) i de la declaració periòdica de pagament per la liquidació de l'impost de societats (model de 202).
• Confecció de la declaració de la renda de les persones físiques (model 100)

Gestió comptable

Oferim un servei integral en l'elaboració de la comptabilitat i en la gestió del impostos. Nosaltres ens encarreguem d'analitzar com es generen els principals fluxos econòmics de l'empresa per racionalitzar i simplificar l'esforç de l'àrea d’administració.

Els nostres serveis de gestió de comptabilitat són:
• Manteniment de la comptabilitat.
• Planificació i posada en marxa de la comptabilitat.
• Organització econòmica i financera de l'empresa.
• Sistemes de control intern comptables i administratius.
• Legalització i confecció dels llibres comptables i dels comptes anuals.
• Formalització dels llibres del impost sobre el valor afegit (IVA).

Consultoria comptable

Alguns dels serveis consultoria comptable que oferim a les empreses són:

• Feines de reconstrucció de comptabilitat.
• Disseny i posada en marxa de la comptabilitat.
• Planificació financera.
• Assessorament per a millores d'eficiència.
• Desenvolupament de plans de viabilitat.
• Regularització de balanços.

Notificacions electròniques 060

En la nostra gestoria ens encarreguem de monitoritzar i gestionar les Notificacions electròniques 060 que es puguin rebre en la seva adreça electrònica habilitada.

Quan rebeu una notificació 060 de l’Agència tributaria o de Seguretat Social us informarem immediatament.

El nostre servei té els següents avantatges:

• Comunicació immediata de Notificacions electròniques 060 rebudes.
• Redueix el risc de sancions fiscals i laboral.
• Servei 365 dies de l'any.