Assessoria Laboral Girona - ver aquesta pagina en Castellano Assessoria Laboral Girona


Assessoria Laboral Girona

Gestió i administració de nòmines

En la nostra gestoria ens encarreguem de la gestió de nòmines i dels següents tràmits administratius laborals:

Altes i baixes de l’Empresa
• Inscripció de l'empresa a la Seguretat Social.
• Altes de centres de treball en el sistema de la Seguretat Social.
• Tramitació de sol·licituds en REA (registre d'empreses acreditades).

Altes i baixes empleats:
• Gestió d’altes, baixes i variacions de treballadors en règims general de la Seguretat Social
• Confecció de contractes de treball adequats a les necessitats del personal de la companyia i la recerca d'estalvi de costos.
• Registre de contractes de treball davant el Servei d'Ocupació Pública.
• Confecció de quitances i certificats d'empresa.
• Tramitació de subvencions a la contractació i estudi de bonificacions.

Salari:
• Preparació de rebuts de salaris (nòmina: mensualitats extres, variables)de llistats per la comptabilització de les nòmines, realitzades segons les necessitats del client.
• Càlculs d’IRPF d’empleats, segons la situació familiar i ingressos.

Informes:
• Control i confecció de llistats de venciment de la contractació temporals.
• Elaboració de llistes personalitzades en Excel de qualsevol tipus d’informació relativa al personal i als salaris.

Cotització i IRPF:
• Confecció TC1, TC2, rebut de liquidació de cotitzacions i relació nominal de treballadors.
• Elaboració mensual del ingrés a compte de les retencions del IRPF (models 111/216) i del resum anual de les retencions del IRPF (models de 190/296).

Gestions:
• Qualsevol gestió amb Tresoreria Territorial de la Seguretat Social (TGSS), el servei públic d’ocupació estatal (SEPE), l'Institut Nacional de Seguretat Social (INSS) i mútues.
• Gestió de comunicats d’incapacitat temporal i accidents de treball.
• Inspeccions de treball.
• Gestió d'acomiadaments no complexos.
• Informes de costos laborals.
• Liquidació d'assegurances socials.

Inspecció de Treball

La inspecció de treball i Seguretat Social actua assegurant el compliment de la legislació de l'ordre social. La seva intervenció pot ser d’ofici, per campanyes o per denuncies directes. Per tant, la probabilitat de tenir una inspecció de treball és alta per a qualsevol tipus d'empresa. Sense previ avís, pot rebre visita d’un inspector.

Aquests procediments són incòmodes per les empreses. El més apropiat és que la gestió de tot el procés es dugui a terme per un equip de professionals experimentats, ja que qualsevol detall és summament important en el resultat final. Una inspecció mal gestionada pot conduir a un resultat desfavorable per l’empresa tenint en compte les sancions recollides en la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre Social.

Donem cobertura i suport als clients defensant els seus interessos en accions d'inspecció de treball, com el procediment per a la liquidació de la cotització a la Seguretat Social o procediments d'infracció laboral.

Gestió de Crèdits de Formació Bonificada

El nostre servei de gestió de crèdit de formació bonificada contempla:

Informació sobre els passos a seguir per a obtenir les bonificacions i les obligacions que aquest dret implica.
• Ajudem a optimitzar el crèdit de la formació subvencionada.
• Donem les instruccions per resoldre possibles incidències o requisits relacionats amb la Gestió Fundae (antigament Fundació Tripartida).