Assessoria Mercantil Girona - ver aquesta pagina en Castellano Assessoria mercantil Girona


Assessoria Mercantil Girona

Constitució de societats

En COMPTE10 ASSESSORS ens encarreguem de tots els tràmits relacionats amb la constitució de societats, fins a l'alta d'activitat fiscal de l'empresa.

Els serveis que oferim des de la gestió COMPTE10 ASSESSORS en relació amb la constitució de societats són els següents:
•    Realitzem un estudi i un assessorament previ sobre la forma jurídica més adequada per la creació del negoci.
•    Gestió de la denominació social.
•    Constitució davant notari de la societat i la inscripció en el Registre Mercantil.
•    Gestió i realització de tots els tràmits necessaris en la creació d'una empresa davant de les Administracions estatals, autonòmiques i locals.

La protecció de dades de caràcter personal (LOPD)

La protecció de dades personals és una de les normatives que resulta més difícil d'aplicar a les empreses, per la seva complexitat i per les diferents implicacions legals, tècniques i organitzatives que caldria tenir en compte en la seva implementació.

La regulació recent en aquesta àrea presenta una nova figura, la DPO (delegat de protecció de dades) com a persona responsables de supervisar el compliment de la normativa general de protecció de dades. Aquesta figura serà obligatòria per a una tipologia d'empreses, però molt recomanable, en general, per a totes les entitats que gestionen les dades personals en les seves activitats diàries.

Des de la nostra gestoria us ajudarem a implementar i a complir amb la normativa en vigor per la protección de dades de carácter personal.