Autonoms Girona - ver aquesta pagina en Castellano Autonoms Girona


Autonoms Girona

L'assessorem en la definició de la teva idea de negoci i en l'elecció de la forma jurídica més adequada.

Coneix els nostres serveis d’assessoria per poder-te dedicar plenament a lo important: El teu negoci.

- Entrevista d’anàlisi previ al inici de l'activitat. Assessorament sobre la forma mercantil més convenient. Responsabilitat civil dels socis o del empresari individual.
- Es recull informació sobre les característiques de negoci. Informació sobre l'entorn i les obligacions legals, fiscals i econòmiques.
- Establiment dels epígrafs d'IAE que més s'adaptin a l'activitat realitzada.
- Estudis econòmics, elaboració del pla de negoci i del pla de viabilitat empresarial (necessari per obtenir finançament o per determinar la viabilitat futura de l'activitat).
- Confecció de la documentació necessària per a la capitalització d'atur.

L'assessorem en temes fiscals i comptables per assegurar que optimitzes els teus beneficis i redueixes la carga fiscal.

Enfoca’t en el teu negoci. Ens encarreguem de tota la resta.

Fase prèvia al Inici de l’activitat

T'acompanyem en la posada en marxa de la teva idea de negoci sense que tinguis que preocupar-te dels tràmits i de la paperassa amb les administracions.
- Establiment dels epígrafs d’IAE que més s’adaptin a la l’activitat que es realitzarà.
- Establiment del mètode de estimació en l’IRPF més convinent (estimació directa o mòduls).
- Altes en Hisenda Pública de l’activitat i de les obligacions fiscals generades per l’epígraf seleccionat.
- Alta en el RETA, en la Seguretat Social, tenint en compte les rebaixes de les quals es pot beneficiar l'Autònom.

Gestió comptable

L’autònom té moltes obligacions amb les que acompanyar l'exercici de la seva activitat econòmica i, una d’elles, és la de mantenir una comptabilitat ordenada què s’ha de reflectir en determinats llibres comptables. És una gestió que s’ha de fer paral·lelament al desenvolupament del negoci i on la cura i l’ordre de les factures ha de ser extrema per no incórrer en errors que poden sortir cars.

Posem a disposició del autònom una plantilla senzilla per confeccionar la comptabilitat i complir les obligacions comptables.

Oferim assessorament per utilitzar la plantilla i gestionar les factures emeses, rebudes i d’inversió.

Oferim la possibilitat que els autònoms aprenguin a portar la seva comptabilitat d'acord amb la normativa o que la portem nosaltres si això és el que els interessa.

Gestió fiscal

- Confecció i presentació de declaracions fiscals
o Trimestrals.
o Anuals.
o Informatives.
o Declaració de la renda.
o Gestió d'activitats en prorrata del IVA.
- Gestió de requeriments i d'ajornaments davant Hisenda Pública i Seguretat Social
- Presentació i tramitació d'escrits i recursos a Hisenda Pública.

Procediments de gestió amb seguretat Social

Sistema RED y SEDESS són els dos canals de comunicació obligatòria de Seguretat Social a partir del 1/10/2018.
T’ajudem a obtenir el certificat digital i a fer els tràmits necessaris per relacionar-te correctament a la Seguridad Social.

Modificació/Tancament activitat

Els assessorem en tot moment sobre l’adaptació de la seva fiscalitat/comptabilitat en funció de les modificacions que puguin apareixen en el decurs de la seva l'activitat.
Confeccionem i presentem els models de modificació o tancament de l'activitat que necessiti.